De astrologie van de relaties

Als twee mensen samen komen, ontstaat een relatie.
Een relatie, goed of slecht, is een verbinding tussen 2 individuen.
Je hebt vriendschappelijke relaties, mentor-leerling relaties, ouder-kind relaties, samenwerkingen maar ook romantische relaties, seksuele relaties en natuurlijk ook … ingewikkelde relaties.
Een relatie tussen twee mensen is een vast gegeven, eenmaal ontstaan is het zeer moeilijk om eraan te sleutelen. Heb jij opgemerkt hoe je verandert zodra je in een relatie bent met iemand?
Iemand kan het beste in jou naar boven halen en een ander persoon haalt je het bloed van onder je nagels.
Elk mens heeft een unieke signatuur, noem het energiepatroon. Er zijn meerdere manieren om dit patroon te interpreteren. Ik werk vanuit astrologie.
Als iemand bij mij komt voor een astrologisch consult, maak ik voor deze persoon zijn geboortehoroscoop. Deze bereken ik op basis van zijn geboortedatum, geboorte-uur en geboorteplaats.
De geboortehoroscoop is uniek, tenzij twee mensen op dezelfde plaats en hetzelfde uur geboren zijn, maar alsnog, als er een aantal minuten verschil is tussen hun geboortes,  hebben we te maken met twee verschillende horoscopen. En zelfs al zijn de horoscopen precies dezelfde, elk individu zal zijn horoscoop anders uitleven. Hoe dat exact gebeurt, hangt samen met zijn bewustzijnsniveau, gender, socialisatie en zijn vrije wil.
Als twee mensen een relatie krijgen, ontstaat er een derde partij, een entiteit – die in feite het energiepatroon van die relatie vertegenwoordigt. En dit is wanneer één plus één drie wordt. Deze relatie heeft een eigen horoscoop, die het potentieel en de behoefte van de betreffende relatie aangeeft. De horoscoop van een relatie bereken ik aan de hand van de geboortegegevens van beide partners. Deze derde entiteit die geboren is vanuit twee mensen heeft zijn eigen karakter, zijn vermogen, zijn conflicten en evolueert in tijd en ruimte, net als levende wezens.
Wat ik mooi vind aan astrologie is dat het een instrument is dat het mogelijk maakt om een relatie tussen twee mensen inzichtelijk te maken.
Op deze manier kan ik de partners helpen, om elkaar beter te begrijpen – zeker wanneer er conflicten ontstaan.
Ik zie hoe belangrijk het is voor mensen om inzicht te krijgen in hun relatie met iemand, zelfs nadat de werkelijke relatie door een breuk of door overlijden niet meer verder kan. Maar ook voor ouders die hun kind willen begrijpen en steun zoeken in zijn opvoeding, of voor personen die elkaar meer willen begrijpen om zo dichter tot elkaar te groeien.
Een relatie is niet zomaar een toevallig gegeven. Mensen ontmoeten elkaar met een reden – meestal is dat wederzijdse groei. Maar soms is het ook om van elkaar iets te leren of iets af te sluiten.
Een relatiehoroscoop geeft inzicht in het karmisch doel van een relatie – en dit is waar astrologie zich overtreft.