Astrologische consulten

Wat is astrologie
Om te kunnen begrijpen wat astrologie is, moet men eerst goed weten wat astrologie niet is. Astrologie is geen waarzeggerij!
Zelfs de grootste leiders in de wereld hebben onder hun raadgevers astrologen. Al weet je dat niet, al staat dat niet in de media, het is zo.
Machtige mensen maken gebruik van machtige instrumenten … En een van deze is astrologie.

Waarom astrologie?
Omdat er een synchrone beweging bestaat tussen aarde en hemel want ‘zoals boven zo beneden’ vertelt ons de hermetische wet.
Als men het weten van de hemel eenmaal begrijpt zal men inzien dat dezelfde wetten voor onze wereld gelden.
Met hemel bedoel ik ons zonnestelsel met de maan, de zon en de planeten eromheen.
Met onze wereld bedoel ik onze dagelijkse gang van zaken maar ook de big happenings in de wereld.
Astrologie kan ingezet worden o.a. in persoonlijke en relationele vraagstukken, is een uitstekend middel om inzicht te krijgen in eigen talenten en aanleg, maar kan ook ingezet worden in beroepskeuze of opvoedingsvragen.

Hoe astrologie?
Astrologie bestudeert de loop der dingen en hun onderwerping aan levensloopcyclussen. Hiernaast heeft elke persoon een unieke astrologische signatuur en unieke ontwikkelingsweg.
Diegene die begrijpt in welke fase hij zich bevindt en waarom, kan proactief handelen en zijn doelen accuraat bepalen.
Een astrologisch consult geeft je inzicht in jezelf, eventueel in de ontwikkeling van jouw kind of de behoefte van jouw partner en het potentieel van jullie relatie.

Info consulten
Het consult zelf doe ik bij mij thuis in Sint-Niklaas, via Skype of WhatsApp.
Voor mijn werk ontvang ik een vrije donatie, cash of via online betaling (PayPal of overschrijving).

Het is belangrijk dat je geboorte-uur zo nauwkeurig mogelijk is.
Bij twijfel vraag je best een kopie van je geboorteakte op bij het gemeente- of stadhuis van je geboorteplaats.
Ik werk aan de hand van de geboortegegevens van de cliënt. Dit kan jezelf zijn, jouw kind(eren), jouw partner, jouw ouder of jouw beste vriend. Natuurlijk moet je toestemming hebben van hen vooraleer je hun geboortehoroscoop laat maken.
Met geboortegegevens bedoel ik geboortedatum, -uur en -plaats. Bij twijfel over jouw exact geboorte-uur vraag je best een kopie van jouw geboorteakte op bij het gemeente- of stadhuis van jouw geboorteplaats.

Voor meer informatie of een afspraak kan je mij bereiken via anazainea@gmail.com