portretIn een consult over jouw persoonlijk portret analyseer ik jouw geboortehoroscoop aan de hand van de stand en de aspecten van de planeten op de dag van jouw geboorte. 
De algemene patronen uit jouw horoscoop vertaal ik naar een persoonlijke schets.
Elke planeet vertegenwoordigt een bepaald deel van onze persoonlijkheid:

  • De Zon staat voor onze identiteit.
  • De Maan laat zien hoe wij omgaan met onze emoties.
  • Venus is de planeet van liefde en harmonie.
  • Mars is de planeet van wil en assertiviteit.
  • Mercurius laat zien hoe wij communiceren en hoe wij de wereld om ons heen percipiëren. Jupiter geeft aan waar men naartoe wil groeien.
  • Saturnus vertelt ons over wat men wil neerzetten en waarvoor men hard wil gaan werken.
  • Uranus, Neptunus en Pluto zijn transpersoonlijke planeten, ze vertegenwoordigen de kracht van onze ziel en ze manifesteren zich in ons leven door energieën die wij als ‘too big to handle’ ervaren.

Hoe mensen omgaan met dit aangeboren potentieel is afhankelijk van ieders leeftijd, geslacht, sociaaleconomische situatie, opleiding, milieu en zijn persoonlijk ontwikkelingsniveau.
De planeten dwingen je niet om iets te doen of te zijn. Zij oefenen invloed uit, maar je beschikt zelf over een vrije wil waarmee je jouw leven vorm geeft.