BedrijfsAstrologie

bedrijfJouw bedrijf is jouw wezenskind, ontstaan vanuit jouw dromen en jouw passie. Net zoals een levend wezen heeft jouw bedrijf een persoonlijkheid. Het heeft sterktes en zwaktes, potentieel en valkuilen. Deze hangen op hun beurt sterk samen met jouw persoon of met de oprichter of de manager van dit bedrijf.

Astrologie bestudeert de loop der dingen en hun onderwerping aan levensloopcyclussen. Wie begrijpt in welke fase zijn bedrijf zich bevindt kan zijn koers en strategie accuraat bepalen.

Dan begrijpt men dat er periodes zijn van groei maar ook periodes van stagnatie, en weten welke periode zich aandient kan zeer waardevol zijn voor jouw bedrijfsvoering. Astrologie kan meer inzicht geven in de persoonlijkheid van jouw bedrijf, in de periode waarin jouw bedrijf zich bevindt en hoe sollicitanten of samenwerkingspartners jouw bedrijf kunnen beïnvloeden.

Ik werk aan de hand van de ‘oprichtingsgegevens’ van het bedrijf samen met de geboortegegevens van de oprichter en/of de actuele manager/directeur. ‘Het oprichtingsmoment’ van een bedrijf (datum, uur en plaats) is meestal het moment dat het bedrijf officieel is geworden, of het eerste moment dat het zijn deuren heeft geopend. Als dit een fusie betreft of een samenwerking, dan is het moment (datum, uur en plaats) dat het contract met de andere partij getekend is, bepalend.

Voor alle mensen die hier bij betroken zijn: bij twijfel of het geboorteuur exact is, kan je een kopie vragen van jouw geboorteakte bij het gemeente- of stadhuis van jouw geboorteplaats.

Om zo accuraat mogelijk te kunnen werken heb ik afhankelijk van de situatie een of meerdere van deze gegevens nodig:


Een nieuwe bedrijf/merk oprichten:
Geboortegegevens van de oprichter of eventuele partners en een duidelijke uitleg over het toekomstige bedrijf/merk. Waar gaat het over? Welke producten/diensten zullen worden aangeboden? Wie zijn de klanten? Wat is de visie en missie? Betreft het een klein of groot bedrijf/merk? Wat verwacht men van zijn bedrijf/merk? Welke strategie wil men toepassen? etc.

Mijn aanbod:

  • Het juiste moment in de tijd vinden voor het oprichten van een bedrijf/merk dat astrologisch gezien zo veel mogelijk sterktes heeft en zo weinig mogelijk zwaktes, en dat het meest past bij wie de oprichter is of waar men naartoe wil met dit bedrijf/brand.


Een bestaand bedrijf/samenwerking:
Geboortegegevens van de oprichter of eventuele partners en het moment dat het contract getekend is of de officiële inschrijving heeft plaats gevonden. Als dit niet bekend is, dan het eerste moment dat het bedrijf zijn deuren heeft geopend of de samenwerking is aangegaan.

Mijn aanbod:

  • Sterkte- en zwakteanalyse van het bedrijf en zijn actueel en toekomstig potentieel
  • Advies i.v.m. koersbepaling afhankelijk van de actuele astrologische stand van zaken


Een samenwerking aangaan:
Datum, tijd en plaats van het ontstaan van het bedrijf, geboortegegevens van de eventuele partners of kandidaten, en geboortegegevens van de oprichter/manager/directeur van het bedrijf. Het doel van de samenwerking, eventuele verwachtingen of vrees, en de datum waarop de samenwerking is gepland.

Mijn aanbod:

  • Screenen van kandidaten
  • Inschatten hoe de samenwerking zal inwerken op jouw bedrijf
  • Advies of de samenwerking jouw bedrijf kan helpen of schaden
  • Eventueel andere datum voor het aangaan van de samenwerking adviseren